projekt i wykonanie e-SCONTO - 2011 Positive Minds sp. z o.o. ul. Książęca 17/4 00-498 Warszawa tel.: +48 604 947 329 biuro@positiveminds.pl OBLIGACJE Jedną z podstawowych form finansowania przedsiębiorstw jest emisja obligacji. Obligacje stanowią alternatywę dla kredytu bankowego, jednakże ich nabywcami (udzielającymi finansowania) są zazwyczaj podmioty rynku finansowego (otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy asset management, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki czy inwestorzy indywidualni), co pozwala na większą elastyczność tego instrumentu jak i obniża koszt finansowania. Emisja obligacji odbywa się na podstawie Ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995. Zasadniczo rozróżnia się dwa tryby emisji obligacji: - emisję publiczną, gdzie propozycja nabycia obligacje jest skierowana do nieoznaczonego adresata lub do co najmniej 100 podmiotów. W przypadku emisji publicznej emitent jest zobowiązany do sporządzenia prospektu emisyjnego - emisję niepubliczną, gdzie prowadzi się negocjacje nabycia obligacji z konkretnymi inwestorami Nasza oferta obejmuje współpracę przy emisjach niepublicznych i jest skierowana do: - Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i posiadających osobowość prawną - Jednostek samorządu terytorialnego - Spółek celowych powołanych dla realizacji określonych procesów inwestycyjnych Nasi Partnerzy mają długoletnie, bogate doświadczenie w organizowaniu niestandardowych, dedykowanych konkretnemu przedsięwzięciu emisji obligacji, m.in. mieli możliwość tworzyć pionierskie w swoim czasie projekty emisji obligacji przychodowych dla sektora komunalnego. Uczestniczymy w każdym etapie oferty emisji obligacji (doradztwo, dokumentacja, pozyskanie finansowania, relacje inwestorskie). W naszej ofercie znajduje się współpraca w zakresie przygotowania finansowania obejmującego: - Obligacje korporacyjne, - Obligacje komunalne, - Obligacje przychodowe - Obligacje o zmiennym oprocentowaniu - Obligacje o stałym oprocentowaniu - Obligacje o spłacie balonowej - Obligacje zamienne Nasze produkty: > kredyty dla firm > leasing dla firm > finansowanie obligacjami Obligacje dla firm.