projekt i wykonanie e-SCONTO - 2011 Positive Minds sp. z o.o. ul. Książęca 17/4 00-498 Warszawa tel.: +48 604 947 329 biuro@positiveminds.pl LEASING DLA FIRM Leasing to alternatywna wobec kredytu forma finansowania zakupów inwestycyjnych polegającą na uzyskaniu środków trwałych w zamian za ustalony czynsz (raty leasingowe), bez konieczności ich bezpośredniego zakupu. Dwa podstawowe rodzaje leasingu (leasing operacyjny i leasing finansowy) różnią się tym, że w przypadku leasingu finansowego przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku leasingobiorcy i jest przez niego amortyzowany, zaś w przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu pozostaje w majątku leasingodawcy a wszystkie płatności rat leasingowych są zaliczane w koszty leasingobiorcy. Nasza oferta leasingu dla firm obejmuje: - Leasing maszyn i urządzeń - Leasing IT - Leasing zwrotny nieruchomości (lokali użytkowych, biurowców, obiektów i lokali handlowych lub usługowych, magazynów oraz centrów logistycznych) W przypadku leasingu zwrotnego przedsiębiorstwo sprzedaje nieruchomość firmie leasingowej, a następnie ten sam obiekt staje się przedmiotem leasingu. Taka operacja uwalnia środki, umożliwia zmniejszenie zobowiązań podatkowych oraz poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to polega na wcześniejszym nabyciu nieruchomości przez leasingodawcę i następnie przeniesieniu praw do korzystania oraz aktywnego zarządzania dobrem (komercjalizacja, ponoszenie nakładów inwestycyjnych) na leasingobiorcę. W zamian leasingobiorca wnosi raty leasingowe na rzecz instytucji leasingowej. Jednocześnie przy podpisaniu umowy ustalane są warunki nabycia nieruchomości po zakończeniu okresu finansowania. Nasza oferta jest skierowana do: - Osób prowadzących działalność gospodarczą - Spółek prawa handlowego - Rolników - Spółek celowych powołanych dla realizacji określonych procesów inwestycyjnych Nasze produkty: > kredyty dla firm > leasing dla firm > finansowanie obligacjami